Περιγραφή

Χωριάτικο ταψί Σπανάκι Τυρί

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως