Περιγραφή

Η γεύση της Πίτσας σε ένα νέο τρόπο παρουσίασης !

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως