Περιγραφή

Τυρόπιτα πατητή με πλούσια γέμιση και τραγανό φύλλο

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως