Περιγραφή

Τυρόπιτα Μισοφέγγαρη Φέτα

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως