Περιγραφή

Τυροπιτάκι Κουρού Μαγιάς σε συσκευασία κιλού

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως