Περιγραφή

Τυροκούλουρο Πλεξίδα 5 τυριών

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως