Περιγραφή

Σνακ Μαγικές Γεύσεις

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως