Περιγραφή

Πραλινάκι τ.BUONO (Κρουασανάκι)

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως