Περιγραφή

Πιτσέτα Βύνης με τυρί τ.Φιλαδέλφεια Γαλοπούλα

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως