Περιγραφή

Μπουγάτσα Τυρί  Θεσσαλονίκης

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως