Περιγραφή

Μπουγάτσα Κρέμα  Θεσσαλονίκης

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως