Περιγραφή

Μπεικονέτο Σπέσιαλ με κίτρινα τυριά

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως