Περιγραφή

Λουκάνικο διπλό Σφολιάτα

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως