Περιγραφή

Καβουροπάτη

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως