Περιγραφή

Κίτρινα τυριά στρογγυλή.

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως