Περιγραφή

Γραβιερόπιτα με Κρητική γέμιση Π.Ο.Π (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ).

• Συντήρηση σε κατάψυξη έως – 18oC μέχρι την ημερομηνία λήξεως